BOUW EN CIVIELTECHNISCH BEDRIJF

  • Adres : Johan Aaronstraat 6, Paramaribo
  • Tel : +597 - 426522

Subsidairy of Prosco N.V.
Residential & modern construction

INSULATION COATINGS

Innovative international coating technology, resulting in better and improved systems. Simple application methods, less maintenance and easy to monitor. Insulation coatings “out simplify” old insulation systems such as: rock wool linings (rockwool insulations), gypsum etc.

For maintanance companies and organizations the benefits are in a simple system solution with less maintenance, longer service life, less sensitivity to moisture and in particular less costly. Supertherm—insulation coating, reflects 95% of the heat. (NASA test report available). HPC– hot pipe coating makes shutdown production processes unnecessary, is an excellent heat insulation for hot pipes and prevents moisture under the insulation.

QUALITY AND EFFICIENTY


GUARANTEED

PROSCO NV

Een onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden wonen, werken en verbinden. Wij zijn actief in heel Suriname en leveren als civiele bouw partner kennis en concepten in verschillende markten. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. PROSCO NV realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en de overheid.