BOUW EN CIVIELTECHNISCH BEDRIJF

  • Adres : Kolibriestraat 19 Blauwgrond, Paramaribo
  • Tel : +597 - 426522

Subsidairy of Prosco N.V.
Residential & modern construction

NOISE CONTROL

We offer a wide range of options to control any noise problems you may have or at least bring it back to an acceptable level. Depending on the noise problem, the best suitable solution will be presented. Noise can best insulated by sound absorption, to improve the acoustics of a room. By the application of sound-absorbing (= open-celled material) the noise will be absorbed by the material. For air travelling noise the air causes the noise propagation. A doubling of surface mass will improve the sound insulation. Combating noise must be sought primarily at the source. Reducing noise nuisance in machine rooms, so called “dyno-rooms” is one of our specialties.

Acoustics screens

We have several solutions and helpfull advice for your sound nuisance. Acoustic panels for example can be used for enhancing the reverberation and acoustic comfort. Sound sources can also be isolated by placing acoustic walls and screens.

QUALITY AND EFFICIENTY


GUARANTEED

PROSCO NV

Een onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden wonen, werken en verbinden. Wij zijn actief in heel Suriname en leveren als civiele bouw partner kennis en concepten in verschillende markten. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. PROSCO NV realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en de overheid.